TẬP HUẤN CỔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tháng Bảy 31, 2015 2:24 chiều

anh

Ngày 31 tháng 7 phòng giáo dục thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý giáo viên tập huấn  cổng công nghệ thông tin.