Liên hệ

Trường Mầm Non Đức Xuân

Địa chỉ: Phường Đức Xuân,thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Hà Thị Nghìn
Điện thoại: 02813.871.164
Email: c0ducxuan.pgdtxbackan@backan.edu.vn