11854015_587971461341531_1302813146_n

Hội nghị chuyên đề PTVĐ cho trẻ MN

     Trong hai ngày mùng 5 – 6 tháng 8 năm 2015 PGD Thành Phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề PTVĐ cho trẻ MN: Báo cáo viên gồm hai đồng chí một  là…