anh

TẬP HUẤN CỔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 31 tháng 7 phòng giáo dục thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý giáo viên tập huấn  cổng công nghệ thông tin.